Rijke verhalen


Hoeve Hazegras dankt haar naam aan de ligging in de gelijknamige polder. De naam Hazegras duikt voor het eerst op rond 1280, om de schorren op de linkeroever van het Zwin te bestempelen. Een schorre is een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Die schorren vormden het toneel van talrijke militaire schermutselingen. Zo vond onder meer Napoleon de weg naar de Hazegraspolder en speelde het gebied ook een rol in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd van 1830.

In Hoeve Hazegras verblijft u in een uniek historisch kader. De hoeve gaat namelijk terug tot in de middeleeuwen. Aan de Sint-Paulusdijk werd toen een opvallend complex van boerderijen gebouwd. De eerste hoeve dateert uit 1783, maar die werd in de vorige eeuw gesloopt. De resterende delen vormen tegenwoordig een beschermd dorpsgezicht.

Ook het IJshuisje maakt deel uit van dat historische complex. Het is ondergebracht in de vroegere schapenstal, dat vroeger de naam ‘Stelle van de Paulusdijk’ droeg. Begin 17e eeuw verpachte de landheer zijn schorren namelijk aan een schapenboer en het was die laatste die zijn stelle op de Paulusdijk bouwde. Een stelle was met andere woorden een vluchtheuvel voor het vee dat op de schorren graasde. Rond 1820 kreeg het gebouw de naam ‘Bergerie du Schorre d’Hazegras’. In de zomer van 1995 richtten wij de stal in voor de bereiding en verkoop van ons artisanaal hoeve-ijs en doopten hem om tot het IJshuisje.

Weet dat de Hoeve Hazegras (die aan Auguste Lippens toebehoorde) in 1900 liefst
80 melkkoeien telde die door vier 'Zwitserse' melkers werden gemolken. De melk werd
ter plaatse verwerkt in de melkerij – een van de eerste in de streek – en in de kaasmakerij.
De producten van Hazegras waren toen hoog aangeschreven. Ze werden met paard en kar tot aan het station van Heist gevoerd en vertrokken van daar naar de beste zuivelhandels van Brussel, Antwerpen en Mechelen.
Spijtig genoeg bleef het verhoopte succes uit en in 1903 besliste Auguste Lippens de activiteiten stil te leggen en de drie hoeves op Hazegras opnieuw te verpachten aan drie landbouwers.